INFOBRIEF NR.2 (10 april 2018)

Hierbij een status update om u te informeren waar we op dit moment mee bezig zijn.

Wij zijn eerder bij u aan de deur geweest en door uw giften kunnen we onze plannen doorzetten, waarvoor onze hartelijke dank!

Zoals u waarschijnlijk weet worden er van onze buurt drie activiteiten gevraagd. Een boog over de straat, een wagen voor tijdens de optocht en versieringen door de straten.

Het Zuidenveld heeft als thema, "Dalen in zijn Element". Wij als buurtvereniging hebben daarvan afgeleid, "Trots op Dalen" en "Het dorp tussen de molens". Met dat als uitgangspunt hebben wij de volgende plannen gemaakt.

Voor de boog hebben we een plan gemaakt gebaseerd op onze twee molens. Ook in het plan voor de wagen laten we het thema tussen de molens terugkomen.

Voor de straatversiering hebben we meerdere kleine thema's gekozen die per straat worden uitgewerkt. Daarin spelen ook weer de molens een rol, maar ook andere activiteiten in Dalen komen als thema aan bod. Zomermarkt, Daoler tuun, Old Daoln, Fiets4Daagse, Miss Dalen.

Wij zijn nu in de realisatiefase aangekomen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Als u zich hiervoor heeft opgegeven wordt u binnenkort door de co÷rdinator van die activiteit benaderd voor hulp. Meer info over wanneer en waar wordt gewerkt aan de diverse activiteiten kunt u ook binnenkort vinden op onze website. Vergeet dan ook niet even te kijken op https://www.zuidenveld.com de route's zijn inmiddels bekend.

Als u onverhoopt niets van ons hoort, maar toch wil helpen kunt u contact opnemen met een van onderstaande co÷rdinatoren.

Voor de boog: Harm Warringa, hrwarringa@ziggo.nl 551039

Voor de wagen: Gerrit Jan Vrieling, vrieling@zonnet.nl 552271

Voor de straatversiering: Paulien Warringa, paulienwarringa@gmail.com 551039

Wij hopen u binnenkort te zien op een van de vele komende gezellige klusavonden/dagen.

Heeft u nog vragen aan ons, of wilt u zich aanmelden om te helpen of heeft u ruimte beschikbaar waar we kunnen klussen of enkele items kunnen opslaan, dan zijn wij per mail bereikbaar op: Noordwijk2018@outlook.com

Met vriendelijke groeten, Irma, Jos en Erik

 

INFOBRIEF NR. 1

Collecte voor de buurt tbv Zuidenveld 2018

Beste buurtgenoten van de Noordwijk,

In navolging op onze vorige brief en de aansluitende buurtvergadering dd 16 februari 2018 zijn we met een aantal enthousiastelingen begonnen aan de voorbereiding voor het Zuidenveld.

Naast een aantal centrale activiteiten (zie https://zuidenveld.com/) zijn er ook activiteiten voor onze buurt, weten het maken van: een boog, een wagen en de straatversiering.

Om dit mogelijk te maken hebben we behalve de inzet van vele vrijwilligers ook behoefte aan een financiele bijdrage.

Bij deze doen wij een beroep op u als inwoner van Dalen en bewoner van onze mooie buurt om een vrijwillige bijdrage te leveren. De opbrengst hiervan zal worden gebruikt voor de materialen die nodig zijn voor de deelname van onze buurt de Noordwijk aan het Zuidenveld. Uitgaande van een vrijwillige bijdrage van ongeveer 25 euro per gezin zouden we in staat zijn dit mogelijk te maken.

In de komende week, wordt uw eventuele bijdrage persoon door onderstaande personen bij u opgehaald. U kunt uw bijdrage in een gesloten enveloppe bij hem of haar afgeven. Vraagt u bij de collectant gerust om zijn of haar legitimatie.

Noordwijk - Agaath Meijer
Reimersstraat, De Steeg, Verbindingsweg - Ellen Groothuis
Biezenstraat, Vleerstraat - Jose Millekamp
Sleedoornstraat - Irma Toersen
Keuterbrink - Mariska van de Veen

Wij zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet en we hopen dat iedereen na afloop volmondig zal zeggen: "Het was Dalen/De Noordwijk in zijn Element."

Mocht u onze collectant missen, dan kun u uw bijdrage ook afgeven bij een van ondergetekenden.

Irma Toersen, Keuterbrink 18, 0524-223840
Jos Wortelboer, Noordwijk 23, 0524-553606
Erik Boermans, Noordwijk 31a, 0524-850331

U kunt e.e.a. ook overmaken op rekeningnummer NL88RABO0312639171 t.a.v. De Noordwijk Dalen

Heeft u vragen aan ons, of wilt u zich nog aanmelden om te helpen, dan zijn wij behalve thuis ook per mail bereikbaar op: Noordwijk2018@outlook.com